Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA höjer trycket i Mariastaden och Laröd

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 08:00 CEST

Från och med tisdagen den 11 oktober planerar NSVA att ge högre tryck i vattenledningarna i Mariastaden och Laröd. Då är arbetet med att höja vattentrycket i berörda områden klart.

Flera av NSVAs kunder i Mariastaden och Laröd har haft problem med något lägre vattentryck, vilket beror på höjdskillnader. Eftersom både Mariastaden och vissa delar av Laröd är högt belägna i förhållande till vattenytan i Fredriksdals vattentorn försvinner mycket av det tryck som vattentornet bygger upp. När vattnet når de berörda områdena har det därför varit lägre tryck där än i resten av Helsingborg.

För att lösa problemet har NSVA utfört alltifrån omkopplingsarbete av ledningar till nybyggnation av tryckstegringsstationer (anläggningarna där vattentrycket höjs innan vattnet leds vidare i ledningsnätet) . Nu är jobbet, som har pågått i nästan ett år, klart. Går allt som planerat kommer NSVAs kunder i Mariastaden och Laröd förhoppningsvis märka av ett högre och jämnare tryck i vattenkranarna från och med tisdag nästa vecka.

– Det kommer framförallt att märkas på trycket i kranen på våningar över markplan men det kan även märkas på disk- och tvättmaskiner. Tvättprogram kommer kanske att gå snabbare än innan, detta beror dock på alltifrån märke och modell till ålder. Det kan vara bra att se över anläggningar som är inställda på ett viss tryckintervall, till exempel sprinkleranläggningar, eftersom vi höjer till ett normaltryck som är cirka 1,5 till 2,0 bar högre än idag, säger Adis Dzafic, projektledare på NSVA.

I samband med att trycket höjs kan vattnet bli missfärgat. Detta är ofarligt. Berörda kunder uppmanas då att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen. Hjälper inte detta är man välkommen att höra av sig till NSVAs kundservice på telefon 010- 490 97 00 eller via mejl kundservice@nsva.se

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.