Gå direkt till innehåll
NSVA och Helsingborgs stad fortsätter med åtgärder samt planerar nya avseende dagvatten till Råån

Pressmeddelande -

NSVA och Helsingborgs stad fortsätter med åtgärder samt planerar nya avseende dagvatten till Råån

Den 17 augusti hittade man åter döda fiskar i Råån efter att det regnat. Nu fortsätter NSVA och staden arbetet med att försöka minska tillförseln av organiskt material till ån och planerar för åtgärder.

Fiskdöden i Råån bedöms handla om syretärande ämnen i form av organiskt material i dagvattnet, i kombination med naturliga orsaker. Ån är särskilt känslig under vår och sommar när flödet är lågt, vattennivån är låg, vattnet är varmt och Öresund trycker på så att vattnet i ån står stilla. Då kan syrenivåerna sjunka till kritiska nivåer för fisk. Tillförsel av organiskt material förvärrar tillståndet, vilket händer vid kraftiga regn och vid utsläpp till dagvattensystemet.

NSVA tar sedan början av maj prover varje arbetsdag i ån och i dagvattnet från Ättekulla industriområde. Mätningarna som gjordes i samband med fiskdöden den 17 augusti bekräftar teorin om varför syrebrist uppstår. Måndagen 15 augusti uppmättes en mycket låg syrehalt i dagvatten från industriområdet. Onsdag och torsdag 10-11 augusti var COD-halten (organiskt material) förhöjd. Det indikerar att syretärande ämnen har tillförts dagvattnet i närtid inför att fiskdöden observerades. Till skillnad från tidigare års tillfällen med fiskdöd har den nedre Stenbrodammen varit helt stängd denna sommar. Inget dagvatten har passerat genom dammen sedan mitten av juni. Det har istället letts direkt ut i Råån.

- Vår bedömning är fortfarande att organiskt material och de yttre förutsättningarna tros ha varit orsaken till Rååns kritiska syrenivåer i samband med fiskdöden. Och nu behöver vi arbeta med att identifiera möjliga åtgärder, säger Lotta Wallin, gruppchef Miljö och resurs på NSVA.

Källan till det organiska materialet har inte kunnat identifieras. Det kan vara en kombination av utsläpp från verksamheter på Ättekulla och att det organiska materialet som förekommer naturligt spolas bort från markytor i samband med regn. Det är också troligt att organiskt material ackumuleras i ledningsnätet och i den övre Stenbrodammen, för att sedan sköljas ut i Råån i samband med regn. 

Helsingborgs stad och NSVA har med gemensamma krafter arbetat för att minska tillförseln av organiskt material. I våras skickade NSVA och miljöförvaltningen i Helsingborgs stad ett brev till alla verksamhetsutövare på Ättekulla industriområde med en uppmaning om att vara extra försiktiga med vad de släpper ut i dagvattensystemet. Utöver det som redan görs kommer NSVA undersöka om det finns åtgärder i dagvattensystemet som så långt som möjligt skulle kunna minska påverkan på Råån. Miljöförvaltningen kommer fortsätta sin tillsyn inom Ättekulla industriområde och stadsbyggnadsförvaltningen kommer undersöka åtgärder på hårdgjorda ytor kring Råån.

- Att undvika fiskdöd är något vi alla arbetar för. Finns det lämpliga åtgärder vi kan göra, kommer vi att göra dem, säger Henrik Frindberg, miljödirektör, Helsingborgs stad.

Kontaktpersoner

Lotta Wallin, Gruppchef Miljö och resurs, NSVA
Lotta.Wallin@nsva.se
010-495 87 52

Lena Åkesson, avdelningschef, miljö- och hälsoskyddstillsyn, miljöförvaltningen
miljoforvaltningen@helsingborg.se
073-231 53 02 

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Kontakter

Lotta Wallin

Lotta Wallin

Gruppchef Miljö och resurs 010-495 87 52

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg