Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA spolar vattenledningarna i delar av Billesholm

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2015 09:00 CET

Under vecka 11 genomför NSVA spolning av huvudvattenledningarna i Billesholm. I samband med detta kan boende och företag drabbas av missfärgat vatten och dåligt vattentryck. Undvik att tvätta och diska medan spolningen pågår i ditt område.

Spolningen pågår områdesvis i delar av Billesholm (se karta på www.nsva.se/driftinfo) måndag 9 mars till torsdag 12 mars dagtid mellan kl 7.30-16.00. Det går tyvärr inte att ange exakta tider för spolningen, då man spolar olika länge på olika platser beroende på behov.

- Medan spolningen pågår finns det risk för missfärgat vatten samt dåligt vattentryck. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi att man undviker att tvätta och diska medan spolningen pågår i närområdet, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA

- Vid missfärgat vatten är rekommendationen normalt att spola kallvatten tills det blir klart igen. Medan vi genomföra stora ledningsspolningar som den här, uppmanar vi dock att man väntar med att spola inne i fastigheten tills efter att vi avslutat dagens arbete, fortsätter Dejan Tucakov som även ber berörda ha överseende med de besvär som spolningen eventuellt medför.

Målsättningen är att genomföra minst en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Däremellan spolas ledningsnäten vid behov. Syftet är att rensa ledningsrören, vilket innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt, som vanligtvis finns på ledningsrörens insida, lossnar och därmed kan resultera i missfärgat vatten.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.