Gå direkt till innehåll
NSVA testar avgasning av slam för ökad reningskapacitet

Pressmeddelande -

NSVA testar avgasning av slam för ökad reningskapacitet

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) deltar i ett projekt kring avgasning av slam. Genom att avgasa slam på reningsverk kan man öka reningskapaciteten och därmed undvika stora och kostsamma utbyggnader. 

– Strängare krav på rening av avloppsvatten väntas inom en snar framtid. För många reningsverk kommer det att resultera i ett behov av ökad reningskapacitet. Istället för utbyggnad av nya kostsamma betongvolymer skulle avgasning av slam kunna vara en alternativ teknik i syfte att höja reningsgraden, säger Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking på NSVA.

Anläggningar för avgasning av aktivt slam finns på ett 40-tal platser i världen. Tekniken påstås förbättra slamegenskaperna dels genom minskad slamvolym och dels genom att reducera slammets innehåll av filament.

– I detta projekt ska vi utvärdera effekten av avgasning av slam, kartlägga vilka processtyper eller driftssätt som är mest lämpade för avgasning samt undersöka effekten av avgasning på slam med och utan filament, säger Marinette Hagman.

Projektet är medfinansierat av Svenskt Vatten Utveckling, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, VA SYD, NSVA och SWECO i samarbete med Chalmers och Lunds Universitet.

Planen är att kunna redovisa resultaten från projektet i juni år 2013.

Aktivt slamprocessen är en av de vanligaste biologiska reningsteknikerna som tillämpas för att rena avloppsvatten på reningsverk.  Slam består av många olika typer av bakterier som växer i klumpar, vilka benämns flockar. Bakterierna i flockarna tar upp föroreningar från avloppsvattnet. När reningen är klar låter man slammet sjunka till botten och det rena vattnet kan avledas från ytan.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör 010-490 97 49

Relaterat material

Relaterade nyheter