Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA testar tryckstyrd vattendistribution i Landskrona v 10

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2011 00:00 CET

I samband med ett större arbete på huvudvattenledningen till vattentornet i centrala Landskrona senare i vår, kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, under en veckas tid att vara tvungna att stänga vattentornet. Under denna tid kommer istället tryckstyrd vattendistribution att användas. För att testa detta system kommer en provavstängning att genomföras under nästa vecka.

- Under vecka 10 kommer vi att stänga vattentornet och istället distribuera vattnet genom tryckstyrning för att testa att systemet fungerar optimalt. Under denna tid har vi ingen reservoarvolym vilket kan innebära sämre tryck och flöde än normalt, berättar Lars Horrdin, VA-ingenjör på NSVA.

Förutsatt att provavstängningen vecka 10 går bra kommer NSVA under tiden 13/4 till och med vecka 16 att genomföra ledningsarbete av huvudvattenledningen till vattentornet på Badhusgatan. Även då kommer vattentornet vara stängt och vattnet distribueras genom tryckstyrning.

Företag som har behov av större vattenuttag än normalt under dessa perioder uppmanas att höra av sig till NSVA. NSVA ber även boende och företag i Landskrona att vara sparsamma med vattnet under dessa veckor.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se