Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Ny VA-taxa i Landskrona stad

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2017 13:33 CEST

Landskrona stad har höjt VA-taxan med nio procent. För en normalvilla ökar kostnaden för vatten och avlopp med cirka 30 kronor i månaden, för ett flerfamiljshus med cirka 340 kronor.

Den nya VA-taxan, som har beslutats av kommunfullmäktige i Landskrona stad, började gälla från och med den 1 april 2017. Företagskunder får första fakturan med den nya taxan i april, privatkunder i slutet av maj. NSVA sköter faktureringen på uppdrag av Landskrona stad.

Höjningen av VA-taxan är på totalt nio procent. För en villaägare som har ett normalstort hus med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter om året blir kostnaden för vatten och avlopp cirka 30 kronor dyrare per månad. För ett flerfamiljshus med lägenheter ökar kostnaden med cirka 340 kronor i månaden.

VA-taxan höjdes senast 2013
Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, den finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat. Det innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten. Taxan ska räcka till drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt till investeringar.
– VA-taxan i Landskrona har inte höjts sedan 2013 då vi tidigare haft ett överskott i VA-kollektivet. De investeringar som krävs för att möta kommande utmaningar inom VA kräver att VA-taxan korrigeras, säger Andreas Björnevik, chef för avdelningen Kundnära tjänster på NSVA.

UV-ljus och ny slamanläggning
Ett exempel på en investering som har gjorts under 2016 är bland annat installation av UV-ljus. Allt dricksvatten som distribueras till NSVAs kunder i Landskrona kommun passerar ett UV-ljus, små som stora orter. Ett annat exempel är att NSVA har bytt ut en hel slamanläggning på avloppsreningsverket Lundåkraverket.
– Investeringarna i VA-anläggningarna i Landskrona stad kommer att fortsätta i en högre takt jämfört med tidigare. Därför ser vi ett behov av att höja taxan även under de kommande åren, säger Andreas Björnevik.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.