Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ombyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona för ökad driftsäkerhet

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Landskrona stad får sitt dricksvatten från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i långa ledningar och när det kommer till Landskrona når det först en tryckstegringsstation. Där höjs och utjämnas vattentrycket innan det pumpas vidare till konsumenter runt om i kommunen.

- Nuvarande tryckstegringsstation är från 1960-talet och är uttjänt. För att öka driftsäkerheten, men också för att minska kostnaderna för driften av anläggningen, ska den moderniseras, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

Ombyggnaden påbörjas i oktober och är en reinvestering på cirka 20 miljoner kronor. Renoveringsarbetet beräknas ta cirka ett år och vara helt klart hösten 2017.

Under några inledande omkopplingsarbeten senhösten 2016 kommer delar av Landskrona att bli utan vatten kortare stunder. Information om detta kommer när det närmar sig. I övrigt väntas inte arbetet påverka några kunder.

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Jonas Malmgren

Jonas Malmgren

Projektledare NSVA Byggprojekt anläggningar: Dricksvatten och Avloppsrening 010-495 87 28
Ulf Lundell

Ulf Lundell

Dricksvattenstrateg, avdelning Dricksvatten NSVA 010-490 98 07