Gå direkt till innehåll
Ett av husen i Oceanhamnen i Helsingborg som kommer att använda den innovativa tre rör ut-lösningen. Nu är tekniken upphandlad som ska möjliggöra att så mycket näringsämnen som möjligt kan återföras till jorden.
Ett av husen i Oceanhamnen i Helsingborg som kommer att använda den innovativa tre rör ut-lösningen. Nu är tekniken upphandlad som ska möjliggöra att så mycket näringsämnen som möjligt kan återföras till jorden.

Pressmeddelande -

Rätt teknik i Reco lab räddar jorden

På uppdrag av NSVA har entreprenörföretaget NCC upphandlat det nederländska företaget Landustrie och det svenska företaget EkoBalans Fenix AB för att installera processteg i det unika Reco labs utvecklingsanläggning. Reco lab, som är en del av Öresundsverket i Helsingborg, ska behandla det källsorterade avloppet från Helsingborgs nya stadsdel, Oceanhamnen.

- Landustrie har en stor erfarenhet av att bygga reningsverk för källsorterat avlopp och både vi och NCC är mycket nöjda med deras lösningar för att behandla källsorterat avlopp och för läkemedelsrening som vi satt upp i upphandlingskriterierna, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA.

Svenska EkoBalans Fenix AB blir leverantör av processteg för näringsåtervinning.

- Med EkoBalans teknik kan vi återvinna näringsämnen från avlopp i en torr, koncentrerad produkt som är perfekt för återförsel till jordbruk. Den här tekniken gör att vi kan börja sluta cykeln av näringsämnen mellan stad och land på ett säkert sätt, fortsätter Hamse Kjerstadius. Särskilt intressant är att tekniken möjliggör att återvinna fler näringsämnen än fosfor ur avlopp. Makronäringsämnen i jordbrukets mineralgödsel är idag fossila eller fossilberoende och det är därför viktigt att vi börjar återföra dessa ämnen, inte minst kväve, från stad till land.

Summan av kontrakten ligger på strax över 25 miljoner kronor, varav cirka 5 miljoner avser utrustning för läkemedelsrening och vattenåtervinning. Processtegen i Reco lab finansieras till stor del av investeringsbidrag för hållbar infrastruktur.

- Sammantaget är vi mycket nöjda med lösningen som kommer att byggas i Reco lab. Avloppshantering har en naturlig roll att spela i den cirkulära ekonomin då mycket av våra essentiella resurser, som vatten, näringsämnen och organiskt material passerar igenom stadens avlopp. Det är därför viktigt att vi börjar utveckla återvinningsverk som Reco lab, menar Ulf Thysell, VD på NSVA.

Reco lab planeras att vara färdigbyggt i december 2020 och inkluderar även ett showroom för utbildning samt en testbädd för teknikutveckling.

Bakgrund

Processtegen i Reco lab finansieras till stor del av investeringsbidrag för hållbar infrastruktur. Totalt uppgår erhållit stöd för infrastruktur till strax över 10 miljoner kronor i dagsläget. NSVA har erhållit ekonomiskt stöd på 5,8 miljoner kronor via EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horisont 2020 (via projektet Run4Life) varav strax över 2 miljoner kronor är avsatta för infrastruktur. NSVA har även erhållit investeringsbidrag för läkemedelsrening på 6 miljoner kronor via Naturvårdsverket, samt bidrag via Klimatklivet på strax under 2 miljoner kronor för en klimatanpassning av Reco lab.

Det källsorterande avloppet innebär en reningsprocess med kraftigt ökad resursåtervinning. Miljövinsterna är flera:

  • ökad biogasproduktion
  • ökad näringsåtervinning
  • effektiv värmeåtervinning
  • mer energieffektiv läkemedelsrening
  • minskad klimatpåverkan
  • möjligheten för vattenåtervinning 

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Hamse Kjerstadius

Hamse Kjerstadius

Utvecklingsingenjör Reco lab 010-495 87 72

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg