Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Ragn-Sells sköter omhändertagande av slam inom NSVA

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 08:00 CET

Sedan den 1 januari i år sköter Ragn-Sells omhändertagandet av avloppsslam från tio av NSVAs, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps, elva reningsverk. Slammet från Lundåkraverket i Landskrona tas sedan tidigare omhand av Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR).

- Avtalet med Ragn-Sells ger generellt en något lägre kostnad för omhändertagandet men framförallt en entreprenad med ett ökat miljöfokus där bland annat kraven på spårbarheten efterlevs. Detta är speciellt viktigt med den REVAQ-certifiering vi nyligen genomfört för Öresundsverket i Helsingborg, säger Pär Gustafsson, chef för avdelning Avloppsrening inom NSVA.

Årlig kostnad för omhändertagande av slammet från NSVAs anläggningar är cirka 8,5 miljoner kronor.

Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.
www.ragn-sells.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se