Gå direkt till innehåll
Renspolning av vattenledningsnätet i nordvästra Bjuv och Gunnarstorp

Pressmeddelande -

Renspolning av vattenledningsnätet i nordvästra Bjuv och Gunnarstorp

Pollex AB kommer under oktober 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Bjuv och Gunnarstorp på uppdrag av NSVA. Spolningen kommer att göras med luft och vatten, vilket har en bättre effekt än traditionell spolning. Syftet med spolningen är att säkerställa god vattenkvalitet, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

För att spola rent kommer luft och vatten att ledas genom ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringar (järn och mangan) i röret. Metoden är mer effektiv än traditionell spolning, men på grund av risken för missfärgat vatten innebär den också att kunderna inte kan använda vattnet under tiden spolningen pågår. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår.

Risk för påverkan hos kunder

Missfärgat vatten är inte farligt, men om vattnet används under tiden arbetet pågår kan det leda till igensättning av filter och ventiler. Starkt missfärgat vatten ska inte drickas eller användas till matlagning, det kan också orsaka skador på tvättmaskiner och diskmaskiner.

Tidplan

Luft- och vattenspolningen påbörjas i mitten av oktober 2020. Arbetet kommer att delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg.

Under tiden för spolning

Den dag kunder berörs direkt av spolningen är det viktigt att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren. Det är för att säkerställa att vattenkranar inte öppnas eller att det spolas i toalettstolen under tiden arbetet pågår. Det kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Efter spolningen

När spolningen är klar kan det finnas en del luft och missfärgat vatten kvar. Det är viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Mer information på www.nsva.se/driftinfo

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Kontakter

Dejan Tucakov

Dejan Tucakov

Gruppchef Rörnät Rörnät 010-495 87 14

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg