Gå direkt till innehåll
Skräp från inkommande galler på reningsverket i Torekov
Skräp från inkommande galler på reningsverket i Torekov

Pressmeddelande -

Skräp som spolas ner i avloppet orsakar stora problem på avloppsreningsverket i Torekov

För tillfället har NSVA stora problem med skräp som sätter igen pumparna på avloppsreningsverket i Torekov. Skräpet består främst av dammtrasor och golvmoppar. Tre gånger per dag måste reningsverkets personal rensa inkommande galler. Dagsransonen landar på runt 40-50 kg skräp.

Stopp kan orsaka utsläpp av avloppsvatten och dyrare avgifter
När det blir stopp i pumparna finns det en risk för att bräddning sker. Det innebär att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen, vilket är skadligt för både växter och djur, men även för oss människor. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan betalas av kunderna.

- Skräp som tygtrasor, våtservetter och tamponger bildar långa trådar som tvinnar ihop sig och orsakar stora skador på pumparna. När det blir stopp kan det hända att vi tvingas brädda orenat vatten ut i havet, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Fulspolningar ett stort problem
Just nu är problemen störst i Torekov, men skräp i avloppet är ett stort problem i alla NSVAs kommuner. Det vanligaste skräpet är våtservetter, tygtrasor, tops och tamponger. Men även annat skräp som cigaretter, snus och kemikalier som används i hemmet spolas ner och orsakar problem. Dessa innehåller ämnen är svårnedbrytbara och reningsverken är inte byggda för att ta hand om dem.

- Tyvärr spolas det ner farliga ämnen i avloppet som kan försvåra och till och med förstöra de biologiska reningsprocesserna. Följden blir att vattnet som släpps ut i hav och vattendrag inte är så rent som det borde vara, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Bara toalettpapper och det som kommer ur kroppen får spolas ner i avloppet
Det enda som får spolas ner i toaletten är toalettpapper och det som kommer ur kroppen. Toalettpapper klarar NSVAs reningsverk av eftersom det löses upp i kontakt med vatten.

Hantera skräp på rätt sätt
Restavfall
Ha alltid en papperskorg i badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger, kontaktlinser och snus. Restavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Återvinnbart material
Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, källsorteras i din soptunna eller i ditt soprum.

Farligt avfall
Kemikalier som nagellack, aceton, målarfärg och sprayburkar lämnas till miljöstationen.

Läkemedel
Läkemedel lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Pär Gustafsson

Pär Gustafsson

Avdelningschef Avloppsrening och Miljöchef 010-490 97 87

Relaterat material

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg