Gå direkt till innehåll
Spillvatten leds i en ledning under Råån öster om äldreboendet Åbrädden
Spillvatten leds i en ledning under Råån öster om äldreboendet Åbrädden

Pressmeddelande -

Spillvattenledning under Råån åtgärdas

En ledning som leder spillvatten under Råån öster om äldreboendet Åbrädden har undersökts inför en renovering. Dessvärre visade undersökningen att delar av ledningen är i så dåligt skick att renovering inte är möjlig. Risk finns att spillvatten kan ha läckt ut i Råån. Åtgärder kommer att vidtas omedelbart.

Eftersom ledningen läcker in vatten, finns det en risk att den under vissa förhållanden också kan ha läckt ut spillvatten till Råån. Ledningen är belägen långt nedströms, det finns därför ingen koppling till tidigare års fiskdöd uppströms.

- Rååns välmående är högt prioriterad för oss och vi lägger ner stora resurser på att säkerställa att NSVAs anläggningar inte påverkar ån negativt. Vi agerar så snabbt vi kan för att lösa situationen, säger Lotta Wallin, gruppchef Miljö och resurs på NSVA.

Ledningen kommer först att åtgärdas med en tillfällig lösning för att lösa den akuta situationen. Spillvattnet kommer att ledas i en provisorisk ledning över Råån och kopplas in till ledningen på andra sidan. Detta arbete påbörjas idag den 27 april och beräknas vara klart inom en vecka.

För att långsiktigt åtgärda spillvattenledningen arbetar NSVA intensivt med att planera för en ny ledning. Vad den långsiktiga lösningen kommer att innebära är svårt att säga i nuläget. Men målsättningen är att ha den på plats om ett år.

- Det är ett omfattande arbete eftersom det är stort ingrepp i en känslig miljö. Området kring Råån är också ett naturreservat och det kräver stor försiktighet och noggrann planering, säger Mats Norberg, gruppchef Ledningsnät och projekt på NSVA.

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Presskontakt

Lotta Wallin

Lotta Wallin

Gruppchef Miljö och resurs 010-495 87 52
Sven-Inge Granlund

Sven-Inge Granlund

Avdelningschef Rörnät Rörnät 010-490 97 01

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg