Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Spolning av dricksvattenledningarna i Båstad

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2014 11:00 CET

Tisdag 28 oktober påbörjas den årliga spolningen av dricksvattenledningsnätet i Båstads kommun. Spolningen genomförs områdesvis och beräknas totalt pågå under fem veckor i kommunen. I samband med spolningen kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten. Vid missfärgat vatten är rekommendationen att spola kallvatten tills det blir klart igen. 

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Syftet är att rengöra ledningsrören, vilket innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt, som vanligtvis finns på ledningsrörens insida, kan lossna och resultera i missfärgat vatten, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät NSVA.

Missfärgat vatten är vanligt i samband med spolningar men helt ofarligt. Vid missfärgat vatten är rekommendationen att spola kallvatten tills det blir klart igen. 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se