Gå direkt till innehåll
Tågarps reningsverk - snart ett minne blott

Pressmeddelande -

Tågarps reningsverk - snart ett minne blott

Under hösten och vintern har NSVA rivit merparten av Tågarps reningsverk och ersatt det med en pumpstation samt en utjämningsbassäng. Från slutet av mars pumpas Tågarpsbornas spillvatten till Landskrona där det renas på Lundåkraverket.

- Tågarps reningsverk var NSVAs minsta och renade bara vatten från cirka 400 personer. Det är en mer kostnadseffektiv lösning att pumpa spillvattnet från Tågarp till Lundåkraverket och rena det där, säger Adis Dzafic, projektledare på NSVA.

Som ersättning för reningsverket i Tågarp har NSVA byggt en pumpstation som pumpar spillvattnet till Landskrona, via Asmundtorp. Pumpstationen är underjordisk och det enda som kommer att synas är ett litet hus ovanpå. I anslutning till pumpstationen byggs även en utjämningsbassäng. Denna kommer att användas i samband med kraftigt regn, om det kommer mer vatten till pumpstationen än vad den klarar att pumpa.

- Trots att det pågår ett intensivt arbete med att bygga bort felkopplade och otäta ledningar kommer det mycket regnvatten och tillskottsvatten i spillvattnet vid kraftigt regn, förklarar Adis Dzafic. Utjämningsbassänger är ett bra alternativ till stora energislukande pumpar, som bara behöver användas någon gång per år.

I och med den nya pumpstationen försvinner den avloppslukt som periodvis uppstått kring reningsverket, vilket skapar en bättre miljö för närboende samt möjliggör exploatering i närområdet.

Arbetet beräknas vara helt klart i slutet av maj.

- - -

Om Tågarps reningsverk
Byggt i början av 1960-talet, har fram tills nu renat spillvatten från knappt 400 personer i Tågarps tätort, Svalövs kommun.

Om Lundåkraverket
Ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Lundåkraverket togs i drift 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats i flera etapper för att anpassas efter nya tekniska förutsättningar och miljökrav. Idag renar Lundåkraverket spillvatten från drygt 40 000 personer runt om i Landskrona stad och på Ven, samt från Teckomatorp, Billeberga och Tågarp i Svalövs kommun. Dessutom är ett antal större och mindre industrier anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat material