Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tonvis med skräp i avloppet varje år i Nordvästskåne

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi ner tonvis med skräp i avloppet, och utöver det även kemikalier, varje år. Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek, men för 2,5 miljarder människor är det verklighet. För att påminna oss om detta faktum uppmärksammas imorgon den 19 november ”Världstoalettdagen”.

I de sex kommuner som ingår i NSVA, det vill säga, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, spolades det ner cirka 400 ton skräp i avloppet under 2012. Siffran grundar sig på mängden skräp som anländer till de elva reningsverk som finns inom NSVA.1 Utöver detta fastnar en del på vägen i pumpstationer och ledningsnät. Därtill kommer det skräp som hamnar i avloppet i övriga kommuner i Nordvästskåne.

I Sverige slänger vi som har tillgång till toaletter 7 000 ton skräp i dem varje år2. Det innebär att varje person i snitt slänger  cirka 1 kg våtservetter, tamponger, kondomer, tops etc i toaletten per  år. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker som  mobiltelefoner, leksaker, smycken och löständer. Det enda som är ok att spola ner i toan är kiss, bajs och toapapper, allt annat ska källsorteras precis som övrigt avfall.

FNs millenniemål om att till 2015 halvera mängden människor som saknar tillgång till sanitet kommer att missas med en halv miljard människor. Fortfarande 2015 kommer nästan en av tre av alla människor i världen att sakna tillgång till toaletter3.

Världstoalettdagen den 19 november har uppmärksammats sedan 2001 och har i år blivit en officiell FN-dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetskrisen och skapa medvetenhet kring det faktum att 2,5 miljarder människor idag lever utan en toalett.

Den bästa hyllningen du kan ge din toalett på "Världstoalettdagen" är att köpa en papperskorg till badrummet och använda den istället för att spola ner skräp i toan!

1 NSVAs miljörapporter fär 2012.
2 Insamlingsstatisk för Stockholms kommun har använts som underlag. Befolkningsstatistik Q2 2013 SCB.
3 http://www.wssinfo.org
 

Exempel på organisationer som arbetar för att fler i världen ska få tillgång till rent vatten och toaletter:

WaterAid, bl a kampanjen www.ilovetoa.se
Toaletter utan gränser
Unicef
World Toilet Organization

Mer information:
Vill du besöka ett av NSVAs avloppsreningsverk för mer information om skräp som spolats ner i våra kommuner eller ta bilder? Kontakta Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig NSVA, tel 010-490 98 26, e-post ann-katrin.johansson@nsva.se

- - -

Mitt vatten - Sveriges kommuner för rent vatten
www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten i Sverige och hur vi tillsammans kan ta hand om det. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg