Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tvätta bilen på macken istället för minskad miljöpåverkan

Den 26-27 april är det ”Stora Biltvättarhelgen”, ett initiativ från vattentjänstbranschen i Sverige för att fler ska tvätta bilen rätt och därmed minska giftiga utsläpp i naturen. Enligt en undersökning1 gjord av Svenskt Vatten nyligen tvättar 26 procent av bilägarna i Sverige bilen på gatan (37 procent av dem som bor i villa). Samtidigt vet 9 av 10 att det miljömässigt är det sämsta alternativet. 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt.

När man tvättar bilen på gatan rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar och hamnar via dagvattensystemet helt orenat i våra vattendrag där det skadar växter och djur. Totalt rör det sig om 5,5 ton tung-metaller, 5 000 ton bilvårdsmedel samt 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen, varje år2.

Det är lätt att göra rätt

  • Bäst är att tvätta bilen på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. På biltvätten renas vattnet från merparten av föroreningarna innan det släpps vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.

  • Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att vattnet med alla föroreningar rinner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmaste vattendrag.

  • Om man inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Stora Biltvättarhelgen 2014

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt uppmanar vattentjänstbranschen i Sverige till Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april 2014. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt för miljöns skull. För mer information se www.mittvatten.se.

- - - - -

1 Undersökning kring vattenfrågor, Svenskt Vatten, utförd av Novus Opinion, 3-10 april 2014. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.  

2 Källa: Håll Sverige Rent 2011

För mer information om Mitt Vatten kontakta:  
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel 070-240 88 47

Om Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

 

 

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg