Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

VA-arbete ger begränsad framkomlighet på Hälsovägen 14-17 mars

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2016 10:53 CET

Under våren kommer NSVA att renovera spillvattenledningar genom relining på flera olika platser i Helsingborg. Först ut är ledningar vid Hälsovägen, vilket kommer att påverka framkomligheten i området 14-17 mars. Om möjligt välj en annan väg, framför allt under rusningstrafik, då det finns risk för köer. För mer information om hur trafiken påverkas, se helsingborg.se.

Under torsdag 17 mars kommer även arbete att göras på Starkoddersgatan på Råå, men detta väntas inte medföra några större störningar.

Spillvattenledningarna renoveras genom relining och görs av entreprenören Aarsleff på uppdrag av NSVA. Relining innebär att en ny ledning förs in inuti den gamla. Den stora fördelen med relining är att man inte behöver gräva så mycket vilket medför en minskad störning för omgivningen.

Relining kan göras med olika tekniker. I detta fallet kommer man att föra in flexibla foder av syrafast impregnerad polyesterfilt inuti den gamla ledningen. Vanligen görs detta genom att stoppa ner fodret i en gatubrunn och sedan dra det genom ledningen vidare till en annan gatubrunn. Därefter härdas fodret med vattenånga som gör att det blir ett nytt hårt rör inuti det befintliga. I samband med detta kan det uppstå viss" plastlukt" innan processen är klar.

Här relinar vi

Under våren kommer NSVA att löpande renovera spillvattenledningar genom relining i följande områden i Helsingborg:

 • Hälsovägen övre och nedre: måndag-torsdag v 11
 • Starkoddersgatan, Råå: torsdag v 11
 • Österleden / Ättekullavägen
 • Bunkalundsvägen
 • Gjutaregatan Mörarp
 • St Clemensgata
 • Skånegatan
 • Västra Allén Maria
 • Månskensgatan Ödåkra
 • Rallaregatan Kattarp
 • Mullbärsgatan Påarp
 • Bankgatan Mörarp
 • Videgatan Miatorp
 • Husensjövägen

Reliningarna är utspridda över ett stort område och kommer att ut föras löpande under våren. Tidplaner publiceras på www.nsva.se/driftinfo efter hand. Målet är att arbetet ska vara klart tills slutet av maj, med undantag av Rallaregatan som eventuellt kan bli lite senare. 

För eventuell trafikinformation i samband med arbetena hänvisas till helsingborg.se.

För mer information:

Kontakta kundservice på NSVA, tel 010-490 97 00, e-post kundservice@nsva.se

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.