Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

VA-arbete i Landskrona natten 4-5 december ger lågt vattentryck i Kvärlöv

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2014 08:00 CET

I samband med ett VA-arbete i Landskrona natten mellan torsdag och fredag kommer kunder i Kvärlöv drabbas av lågt vattentryck.

Under tiden torsdag 4 december kl 22.00 till fredag 5 december kl 06.00 kommer NSVA att utföra ett planerat ledningsarbete i Landskrona. Samtliga kunder i Kvärlöv kommer att uppleva lågt vattentryck under dessa timmar. Några få industrifastigheter kring Söderleden i Landskrona kommer att vara helt utan vatten, dessa har fått information via brev.

Efter arbetet kan det förekomma missfärgning i dricksvattnet. Detta är inte farligt men vår rekommendation är att spola vatten i alla kranar några minuter tills missfärgningen försvinner. Eventuella kunder som är särskilt beroende av vatten uppmanas att kontakta NSVA snarast.

Vi ber om överseende med de besvär arbetet innebär.

Mer information under själva arbetet:
Rolf Olofsson, arbetsledare NSVA, tel 0767-22 16 44

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se