Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VA-arbete medför begränsad framkomlighet Filbornavägen/Lägervägen från 25 januari

Med början måndag 25 januari genomför NSVA ett VA-arbete i rondellen i korsningen Filbornavägen/Lägervägen i Helsingborg. Medan arbetet pågår kommer framkomligheten vid rondellen vara begränsad. Arbetet beräknas vara klart i början av april.

- Vi byter ut cirka 70 meter av en huvudvattenledning till vattentornet. Den gamla ledningen är i gjutjärn och vi byter den till en ledning i polyetenplast. Arbetet görs för att bibehålla en hög leveranssäkerhet och är en direkt följd av vattenläckan som inträffade på samma plats för några månader sedan, berättar Andreas Waldén, avdelningschef för Rörnät på NSVA.

Medan arbetet pågår kommer framkomligheten vid rondellen vara mycket begränsad, och delvis ske via provisorisk väg. Om möjligt välj annan väg.

Om allt går som planerat ska inga fastigheter drabbas av vattenavstängningar under tiden arbetet pågår.

Så påverkas du av vägavstängningen:

  • Filbornavägen från Olympia: Cirkulationsplatsen är helt öppen för dig som kommer från Olympia, även om framkomligheten är begränsad. Du kan alltså både köra rakt fram och svänga höger in på Ludvikagatan och vänster in på Lägervägen.
  • Filbornavägen från Österleden: Du kan svänga höger in på Lägervägen och vänster in på Ludvikagatan, men inte rakt fram. OBS! Du som kör tung trafik kan inte svänga höger in på Lägervägen. Du som kommer från Österleden och ska mot Olympia, kör gärna via Vasatorpsvägen eller Ängelholmsleden.
  • Lägervägen: Du som kommer från Lägervägen leds om via Hävertgatan och Mellersta Stenbocksgatan.

För mer trafikinformation och karta, se helsingborg.se

För mer information om VA-arbete, se nsva.se

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg