Gå direkt till innehåll
VA-arbete på Österleden medför begränsad framkomlighet från Drottninggatan där trafikanter endast kan svänga höger ut på Österleden.
VA-arbete på Österleden medför begränsad framkomlighet från Drottninggatan där trafikanter endast kan svänga höger ut på Österleden.

Pressmeddelande -

VA-arbete medför begränsad framkomlighet mellan Drottninggatan och Österleden

Måndagen den 6 mars påbörjar NSVA den sista etappen med att lägga en dagvattenledning samt att sätta en ny brunn på Österleden mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan i Landskrona. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 10 mars.

För att minimera riskerna med bland annat källaröversvämningar i området ökas kapaciteten upp på dagvattenledningen, säger Anna Paulsson, projektledare på NSVA.

VA-arbetet medför begränsad framkomlighet på del av Österleden och Drottninggatan. Ett körfält kommer att hållas öppet på Drottninggatan för att man ska kunna svänga höger ut på Österleden.

- Arbetet kan påverkas om det regnar mycket, då skjuts det framåt en vecka till måndagen den 13 mars, säger Anna Paulsson.

Busstrafiken kommer att påverkas och går alternativ väg under VA-arbetets gång. Se information på Skånetrafikens hemsida.

Om arbetet utförs som beräknat påbörjar NCC asfaltering som kan orsaka mindre störningar onsdagen den 15 mars.

iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Amvw7OuQTwIK_cXxgalWPuQnsnw" width="640" height="480"/iframe

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat material