Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

VA-arbete medför begränsad framkomlighet på del av Järnvägsgatan i Landskrona

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 15:00 CET

Med början vecka 9 genomför NSVA ett VA-arbete på Järnvägsgatan, mellan Nygatan och Österleden, i Landskrona. Medan arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad. Arbetet kommer att delas upp i olika etapper och beräknas vara klart i juni.

Under våren och början av sommaren byter NSVA ut vatten- och dagvattenledningarna på en del av Järnvägsgatan. Medan arbetet pågår kommer framkomligheten vara begränsad och trafiken ledas om. Järnvägsgatan stängs för trafik mellan Nygatan och Norra Långgatan. Vänligen följ skyltningen om alternativ färdväg.  

- Vi byter ut cirka 95 meter av huvudvattenledningen. Den gamla ledningen är i gjutjärn och ända från 1902. Vi byter den till en PE-ledning, vilket kommer att medföra ökad leveranssäkerhet. Nya vattenserviser kommer att dras fram till fastigheterna och kopplas in på ledningen som går in i husen, säger Olle Johannesson, VA-ingenjör på NSVA.

- Den nuvarande dagvattenledningen i lergodsmaterial är i dåligt skick, har lagats flera gånger och rötter har trängt in. En ny ledning kommer därför att läggas på totalt cirka 200 meter, avslutar Olle Johannesson.

För mer trafikinformation och karta, se landskrona.se

För mer information om VA-arbetet, se nsva.se

 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.