Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vägavstängning Hasslögatan och Sturkögatan i Rydebäck för VA-arbete

Med start på måndagen den 23 april och cirka fyra veckor framöver fortsätter NSVA arbetet med att bygga ut det befintliga ledningsnätet för dagvatten i Hasslögatan och Sturkögatan i Rydebäck i Helsingborgs kommun.

Entreprenör är NCC. Under delar av byggtiden kommer fastigheterna på Hasslögatan och Sturkögatan inte att kunna nås med bil. Förberedande arbete sker den 16-20 april men detta påverkar inte tillgängligheten till fastigheterna. Parkering kommer att beviljas utmed Ytterövägen.

Dagvattenledningarna har för liten kapacitet och klarar inte av de regn som kommer idag. Vi bygger om för att minska risken för översvämningar till din fastighet. Befintliga dagvattenledningar kompletteras/byggs ut med ny dagvattenledning på Hasslögatan som ansluts till befintlig ledning vid Ytterögatan.

Arbetet bedrivs med två grävmaskiner samtidigt. Första maskinen schaktar, andra maskinen lägger ledningar och återställer marken. OBS! Passera inte en maskin som är igång utan att ha kontakt med föraren för din och förarens säkerhet. Respektera avstängningarna och gå inte innanför dessa.

Under byggtiden är det kraftigt begränsad framkomlighet på Hasslögatan eller Sturkögatan under dagtid mellan klockan 06:30-18:00. Infarten från Ytterövägen till området kommer att vara avstängd den första veckan (23-29 april). Vi avråder bestämt från försök att med bil ta sig in i området via gång- och cykelbanor.

För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via brev.

Läs gärna mer om projektet här.

Kontaktinformation

Eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla.
Tel: 070-658 23 47
E-post: erik.kalla@nsva.se

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49