Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Vattenavstängning i Billeberga 27/11 kl 01-04

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2012 13:28 CET

I samband med arbete på en huvudvattenledning måste Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) tyvärr stänga av vattnet till samtliga kunder i Billeberga natten till den 27 november. Arbetet påbörjas kl 01 och väntas pågå till cirka kl 04.

Medan arbetet pågår kommer Billeberga vara helt utan vatten. NSVA uppmanar därför boende i Billeberga att tappa upp vatten för eget behov under natten.

- Vi har valt att förlägga arbetet nattetid för att minimera störningen för boende i Billeberga, säger Ulf Lundell, driftchef avdelning Dricksvatten på NSVA. Om det är någon som har speciella behov av vatten denna tid, vänligen kontakta oss på tel 010-490 97 00.

När vattnet kommer igång igen kan det vara luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är inte farligt men rekommendationen är att öppna alla kallvattenkranar några minuter så att luft och missfärgning försvinner.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se