Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Spara på vattnet i Båstad så räcker det till alla, hela sommaren

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2015 08:00 CEST

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet. 

– Vi uppmanar boende och turister i Båstads kommun att respektera gällande bevattningsförbud. Om vi hjälps åt att spara på vattnet så räcker det till alla, hela sommaren, säger Katarina Pelin, kommunchef i Båstads kommun.

- De senaste åren har Båstads kommun vid flera tillfällen haft stora problem med vattenförsörjningen. Sparar vi inte på vattnet kan en del i kommunen, särskilt de som bor högt upp, få problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. Inträffar det en brand i ett sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. Vid en hög vattenförbrukning på våren och början av sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om vi får en regnig sommar.

– Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong, avslutar Jonas Håkansson.

Tips vid trädgårdsvattning

• Vattna på morgonen eller kvällen med kanna eller vattenslang som du håller i handen - undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast
• Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar
• Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
• Använd täckodling - det hjälper till att minska markens vattenavdunstning

Vatten från egen brunn

De som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet, som enbart gäller kommunalt vatten.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.