Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA - Dagvattenpolicy för Landskrona

Dokument   •   Jun 29, 2012 12:08 CEST

Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Landskrona stad. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering där flöden regleras så att översvämningar undviks och föroreningsmängder begränsas. Dagvattenpolicyn riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, verksamhetsutövare, tjänstemän och politiker.
Licens Creative Commons erkännande (?)