Gå direkt till innehåll
NSVA har tagit fram ny dagvattenpolicy för Landskrona stad

Nyhet -

NSVA har tagit fram ny dagvattenpolicy för Landskrona stad

Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Landskrona stad. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering där flöden regleras så att översvämningar undviks och föroreningsmängder begränsas. Dagvattenpolicyn riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, verksamhetsutövare, tjänstemän och politiker. Landskronas dagvattenpolicy antogs av Landskronas kommunfullmäktige den 21 maj.

- Det är viktigt att vi har en hållbar dagvattenhantering i kommunen, både för miljöns skull och för att minska tillskottsvatten till reningsverket. Man måste också planera dagvattnets väg för att förebygga att hus drabbas av översvämning. Dagvattenpolicyn lägger grunden för ökad kunskap och samverkan i dessa frågor, säger Peter Siilak, teknisk chef i Landskrona stad.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av markytor, tak och gator. När oexploaterad mark bebyggs skapas hårdgjorda ytor i form av tak och gator vilket gör att dagvattenavrinningen ökar kraftigt. Dagvatten sköljer också bort föroreningar som finns på t ex asfaltytor, byggnader och fordon. Dagvatten leds till diken, åar och hav. För att utjämna vattenflödet och avskilja föroreningar från dagvattnet finns olika metoder, bland annat svackdiken och dammar. Läs mer i dagvattenpolicyn.

Policyn har tagits fram i samarbete mellan NSVA, Landskrona stad och Åstorps kommun. Åstorps dagvattenpolicy kommer att behandlas av Åstorps kommunstyrelse i augusti.

Mer information:
Sofia Hedström, va-ingenjör NSVA, tel 010-490 98 57
Peter Siilak, teknisk chef Landskrona stad, tel 0418-47 46 80

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat material

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg