Gå direkt till innehåll
​De södra delarna av Båstads kommun får vänta med utbyggnaden av dricksvattennätet tills arkeologiska utgrävningar är klara. Våren 2022 beräknas inkoppling ske av den nya ledningen. Foto: Timo Julko
​De södra delarna av Båstads kommun får vänta med utbyggnaden av dricksvattennätet tills arkeologiska utgrävningar är klara. Våren 2022 beräknas inkoppling ske av den nya ledningen. Foto: Timo Julko

Nyhet -

Arkeologiska fynd försenar utbyggnad av vattenledning i Båstads kommun

Det dröjer cirka två år till innan vattenbristen under sommarmånaderna i de södra delarna av Båstads kommun kan lösas. Det är den arkeologiskt intressanta marken som ledningarna ska dras på som först behöver undersökas ytterligare för fornlämningar.

Under hösten 2019 genomfördes Arkeologisk utredning steg 2 på delar av sträckan där ledningsdragningen ska gå. Sökschakt med grävmaskin gjordes för att kunna få en uppfattning om fornlämningar kan finnas som behöver vidare hantering.

- Utredningen visade att det är högintressant arkeologisk mark så nästkommande steg är en arkeologisk förundersökning. Det betyder att inkopplingen av dricksvatten dröjer till våren 2022 i stället för våren 2021, säger Cecilia Lychou, projektledare, på NSVA.

Projektet omfattar en utbyggnad av ledningsnätet i Båstads kommun för att ta emot och distribuera vatten från Sydvatten till de södra delarna av kommunen. Anslutningen till Sydvatten kommer att göras etappvis. I första steget byggs en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att ansluta bland annat Torekov. Åtgärder därefter är under utredning där Grevie och Förslöv planeras vara näst på tur att förbereda för anslutning, och därefter Västra Karup.

Fakta från Riksantikvarieämbetet
För stora markexploateringar tas ofta två beslut om arkeologisk utredning, det första steget är kartstudier och inventering och det andra steget är sökschaktsgrävningen. En arkeologisk utredning ska inte innebära att det görs ingrepp i fornlämningen utan markytan återställs till ursprungligt skick. 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Cecilia Lychou

Cecilia Lychou

Projektledare 010-490 97 68

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg