Gå direkt till innehåll
NSVA erbjuder intressant ex-jobb: Är kulvertar framtidens melodi?

Nyhet -

NSVA erbjuder intressant ex-jobb: Är kulvertar framtidens melodi?

Ledningsdragning är kostsamt och samordnas inte nedläggning av olika typer av ledningar blir det ännu dyrare. Ett alternativ för att samordna infrastrukturen skulle kunna vara att istället bygga kulvertar. I Helsingborg vill man utvärdera om kulvertar är ett framtida alternativ för ökad flexibilitet och hållbarhet.

I Helsingborg planeras byggnation av en ny stadsdel kallad H+. Målsättningen med stadsförnyelseprojektet är att det ska bli en långsiktigt hållbar stadsdel. För ökad hållbarhet gäller att hitta nya tekniska lösningar och lönsamma synergier mellan olika infrastrukturella system. I syfte att få detta samverkar Helsingborgs tre stora aktörer inom energi (Öresundskraft AB), vatten och avlopp (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) samt avfall (Nordvästra Skånes Renhållning AB), med Helsingborgs stad för att ta fram långsiktigt hållbara och integrerade systemlösningar.

En del av detta arbete kommer att inkludera utvärdering av kulvertar som ett alternativ till traditionell ledningsdragning. Med kulvert menas i detta fall en mycket stor ledning som samlar alla ledningsslag, till exempel vatten, avlopp, el, sopsug, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och opto/tele. Examensarbetet består i att titta på för- och nackdelar med dessa kulvertar samt värdera dess lämplighet inom H+ området.

Examensarbetet kommer att fokusera på:

- Utvärdering av samordningsvinster med kulvertar

- Kostnadsbilden för kulvertar kontra traditionell ledningsdragning från investering till 100-års sikt

- Framtagande av exempelsamling från liknande kulvertar

- Förutsättningar för kulvertar inom H+

Projektet riktar sig till drivna och kommunikativa studenter som är intresserade av effektivt resursutnyttjande, VA-teknik och stadsplanering.

Läs mer om detta och andra spännande ex-jobb på www.nsva.se.

 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Bergholm Cohen

Ebba Bergholm Cohen

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg