Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Spännande ex-jobb om dagvattenhantering på NSVA

Nyhet   •   Maj 14, 2012 13:36 CEST

Just nu erbjuder vi flera spännande examensarbeten för universitetsstudenter på NSVA, bland annat om dagvattenhantering i det nya H+området i Helsingborg.

Ex-jobb 1: Dagvatten som resurs för stadens mötesplatser

Dagvatten ska ses som en resurs och inte som ett problem. Genom att utnyttja dagvattnet kan trevliga miljöer med mycket grönska skapas inne i stadskärnor. I detta projekt arbetar du med att hitta attraktiva lösningar för dagvattenhantering.

Ex-jobb 2: Omhändertagande av dagvatten genom bevattning av fasadväxter

Arbeta med att hitta lösningar för omhänderta dagvatten genom bevattning av till exempel fasadväxter i en ny stadsdel i Helsingborg.

Läs mer om dessa ex-jobb och andra som vi har på gång >>