Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Byte av vatten i Tågarp 29/10

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2013 08:10 CEST

Den 29 oktober kopplas en ny dricksvattenledning in till Tågarp. Därefter kommer Tågarp att få vatten från Sydvatten, som man sedan tidigare har i större delen av Svalövs kommun. För Tågarpsborna innebär det bland annat att hårdheten på vattnet halveras.

Det nya vattnet ger mindre kalkutfällningar och är betydligt mjukare (4 °dH), vilket betyder att man kan använda mindre tvätt- och rengöringsmedel. Man kan även behöva justera inställningarna på disk- och tvättmaskin.

I samband med vattenbytet kan det uppstå färg-, lukt- och smakförändringar. Om detta uppstår är rekommendationen att spola kallvatten tills vattnet är klart samt luktar och smakar bra igen.

För dem som har frågor kring det nya vattnet finns NSVA på plats på torget i Tågarp 30-31 oktober mellan kl 13 och 19. Mer information finns även på www.nsva.se.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se