Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Dagvattensystemen hårt ansträngda i Landskrona

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 13:50 CET

Till följd av det höga vattenståndet på grund av stormen Sven är dagvattensystemen i Landskrona hårt ansträngda. Detta yttrar sig bland annat i att vatten tränger upp ur rännstensbrunnar och orsakar översvämningar på gator och tomter. Det kan också innebära risk för källaröversvämningar.

Risk att drabbas av källaröversvämning är särskilt stor om golvbrunnarna i källaren är felaktigt kopplade till dagvattensystem, eller om man bor i områden med kombinerade dag- och spillvattenledningsnät. 

Mer information om källaröversvämningar och råd kring vad man bör göra om man riskerar att drabbas finns på www.nsva.se.

Felanmälan av rännstensbrunnar (även kallade gallerbrunnar eller dagvattenbrunnar) görs till aktuell kommun.

Felanmälan av täckta gatubrunnar görs till NSVA, tel 010-490 97 00.

Även andra kustnära områden inom NSVA är drabbade av överbelastade dagvattensystem.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se