Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Översvämningsrisk på Råå - boende uppmanas täcka golvbrunnar i källarplan

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 10:15 CET

Till följd av stigande vattenstånd i Rååan på grund av stormen Sven har pumpstationen på Råå drabbats av driftproblem. NSVA uppmanar boende på Råå att kontrollera källare och om möjligt täcka golvbrunnar för att hindra eventuellt inträngande vatten.

Vid storm, höjt vattenstånd eller stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt  ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Råd vid risk för källaröversvämning

- Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

- Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset. 

- Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

- Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan. 

- Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

- Anmäl översvämningen till NSVA på www.nsva.se eller tel 010-490 97 00.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se