Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Läget åter normalt på pumpstationerna på Råå och i Domsten

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2013 09:21 CET

Läget är nu åter normalt på NSVAs pumpstationer för spillvatten på Råå och i Domsten. Det betyder att risken för källaröversvämningar från spillvattennätet för närvarande är över.

Under gårdagen översvämmades pumpstationerna fär spillvatten i de båda kustsamhällena Råå och Domsten i Helsingborgs kommun. Det innebar risk för att spillvatten kunde gå baklänges och tränga upp i golvbrunnar i källare hos boende i områdena.

- Vattnet har nu sjunkit undan och läget är åter normalt på pumpstationerna. Därmed är det för närvarande inte någon risk för källaröversvämningar från spillvattennätet på dessa platser, säger Håkan Lindqvist, driftchef på NSVA. 

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se