Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Fortsatt kokning i delar av Helsingborg samt Höganäs- felsökning pågår

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2016 14:28 CEST

Kokningsrekommendationen i delar av Helsingborg och hela Höganäs kommun kvarstår fortfarande. Vidare besked väntas tidigast vid 22-tiden ikväll, torsdag.

NSVA och Sydvatten fortsätter arbetet med att söka källan till de tidigare otjänliga provresultaten av dricksvattnet till delar av Helsingborg samt Höganäs kommun.

På onsdagskvällen kom resultaten från de senaste vattenproverna som togs under måndagen. Samtliga prov tagna i Helsingborg och Höganäs var godkända och utan anmärkning. Den enda förekomst av bakterier som upptäcktes fanns i överföringsledningen mellan Helsingborg till Höganäs, där provsvaren visade tjänligt med anmärkning. Här fanns en förekomst av koliforma bakterier på två provplatser.

– Vi har inte haft några otjänliga prov vid våra egna provtagningsplatser i Höganäs kommun, men vi vill inte riskera att utsätta invånarna i Höganäs för något. Kokningsrekommendationen är en ren försiktighetsåtgärd och kvarstår fortfarande. Sedan i måndags eftermiddag klorerar vi allt vatten som går från överföringsledningen in till Viken, Höganäs och norrut, säger Fredrik Arthursson, VA-chef i Höganäs kommun.

Otjänliga provresultat var en lokal påverkan

De prover i Helsingborg som tidigare visade på otjänligt provresultat på grund av tarmbakterier har visat sig vara en lokal påverkan i, eller precis intill provtagningsplatsen. Resultaten från måndagens prover visar inte på någon förekomst av tarmbakterier i ledningsnätet.

– Provsvaren är dock preliminära eftersom de inte är validerade. De måste kontrolleras en gång till. Vi får svar på  nästa provserie sent ikväll, torsdag. Kokningsrekommendationen gäller fortfarande, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Felsökning med fokus på områdena Berga och Maria Park

NSVA och Sydvatten fortsätter arbetet med att söka källan till de tidigare otjänliga vattenproven. Arbetet sker med fokus på områdena Berga och Maria Park där överföringsledningen mellan Helsingborg och Höganäs finns.

– Vi har bland annat undersökt en helt ny ledning i Maria Park där vattnet har stått stilla i tre månader. Den är nu spolad och driftsatt. Vid sidan om detta har vi kontrollerat alla luftare, tryckstegringsstationer, byggserviser, golfbanor, kyrkogårdar och en mängd andra verksamheter. Vi har även gått tillbaka och kontrollerat större händelser som till exempel branden i Ödåkra tidigare i augusti, säger Jonas Håkansson.

Ett stort tack för all förståelse och tålamod

Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Sydvatten och NSVA vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, verksamheter, företag och övriga som omfattas av kokningsrekommendationen.

– De allra flesta har förståelse för vårt beslut, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför, säger Jonas Håkansson.

Kontaktpersoner

Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten, NSVA, tel: 010- 490 97 56

Fredrik Arthursson, VA-chef, Höganäs kommun, tel: 042- 33 72 56

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.