Gå direkt till innehåll
Det nya vattentornet i Helsingborg - vy från Filbornavägen. Arkitektskiss från Wingårdh Arkitektkontor.  (Exakt placering är inte klar. )
Det nya vattentornet i Helsingborg - vy från Filbornavägen. Arkitektskiss från Wingårdh Arkitektkontor. (Exakt placering är inte klar. )

Pressmeddelande -

Gestaltning av det nya vattentornet i Helsingborg klar

För att säkra den framtida vattendistributionen planerar NSVA och Helsingborgs stad att bygga ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet kommer att placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen.  Tre olika arkitektbyråer har lämnat förslag på gestaltning. Nu har NSVA och Helsingborg stad beslutat att välja förslaget från Wingårdhs arkitekter.

De tre arkitektbyråerna har lämnat förslag på gestaltning av vattentornet genom parallella uppdrag som NSVA och Helsingborgs stad tillsammans har utvärderat under vintern och våren.

- Alla tre förslagen var bra och väl genomtänkta, men vi har nu beslutat att gå vidare med det förslag vi fick från Wingårdh Arkitektkontor. Det är en innovativ gestaltning av vattentornet som för tankarna till en modern akvedukt. Under sommaren kommer vi att upphandla en partner för samverkansentreprenad, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

Vattentornet kommer att bli 40 meter högt och synas för alla som passerar på Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Vattentornet i Wingårdhs förslag har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet kommer att strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust, helt i ljus betong. Den relativt enkla konstruktionen gör att risken för fördyrningar bedöms som låg.

- Förslaget blir ett landmärke samtidigt som det skapar en plats för människor. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i Helsingborgs östra stadsdelar och i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog, säger Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborgs stad.

Förutom själva tornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Exakt placering av vattentornet och övriga byggnadsdelar kommer att bearbetas i det fortsatta arbetet utifrån de ramar som detaljplanen ger. Slutgiltig utformningen av vattentornet görs under detaljprojekteringsarbetet.

- Gestaltningsförslagen var mer nydanande än vi förväntat oss vilket medfört ett komplext utredningsarbete. Förutom att vara estetiskt tilltalande ska vattentornet ha en god hydraulik som säkerställer en bra omsättning av vattenvolymen, säger Mats Henriksson, specialist dricksvattendistribution på NSVA.

Det nya vattentornet är en del av ett större program för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i regionen. NSVA har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och platsen där det nya vattentornet ska byggas, samt en ny ledning därifrån till det befintliga vattentornet på Fredriksdal och en ledning vidare norrut. Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Mer information finns på www.nsva.se/nyttvattentorn. Där finns även de andra två gestaltningsförslagen.

Kontaktpersoner:

Jonas Malmgren, projektledare NSVA, tel 010-495 87 28 (tillgänglig till 28/6)

Mats Henriksson, specialist dricksvattendistribution NSVA, tel 010-490 97 73 (tillgänglig från 29/6)

Torgny Johansson, delprojektledare för de parallella uppdra­gen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 74 95

Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborgs stad, tel 042-10 52 66

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Jonas Malmgren

Jonas Malmgren

Projektledare NSVA Byggprojekt anläggningar: Dricksvatten och Avloppsrening 010-495 87 28
Mats Henriksson

Mats Henriksson

Specialist Dricksvattendistribution, NSVA 010-490 97 73

Relaterat material

Relaterade nyheter