Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Helsingborgs nya vattentorn hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2017 08:00 CEST

För att säkra den framtida vattendistributionen kommer ytterligare ett vattentorn att byggas i Helsingborg. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen.

NSVA och NCC bygger det nya vattentornet i Helsingborg i ett samverkansprojekt. För att säkerställa att vattentornet både byggs på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och socialt och miljömässigt hållbart kommer projektet att CEEQUAL-certifieras.

Vattentornet blir tillsammans med stadens nuvarande vattentorn från 1962, som även fortsatt kommer vara i drift, en viktig del av det regionala vattendistributionsnätet och ett nytt landmärke i Helsingborg under minst 100 år framåt.

– När man bygger något som ska fungera så länge och som dessutom innehåller dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel, är det en självklarhet att bygga på bästa möjliga vis. Med hjälp av CEEQUAL får vi ett helhetsgrepp kring social, ekologisk och ekonomisk hålbarhet genom hela projektet, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

CEEQUAL är ett klassningssystem som utvecklats för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Det är ett system för att bedöma hur ett projekt har lyckats hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från projektets idéstadie till att det står på plats.

Vi på NCC har en lång och god erfarenhet av hållbarhetscertifieringar av byggnader och var ett av de första byggbolagen i Sverige att även börja med hållbarhetscertifieringar av mark- och anläggningsprojekt, berättar Jan Fernö, projekteringsledare på NCC.

Läs mer om det nya vattentornet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Malmgren, projektledare NSVA, tel. 010-495 87 28

Jan Fernö, projekteringsledare NCC Infrastructure, tel. 070- 632 59 94

Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd NCC, tel. 076-521 53 43

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.