Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Införande av vattenmätare för företag i Båstad

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2014 15:00 CEST

Under hösten kommer NSVA att installera vattenmätare i samtliga fastigheter i Båstads kommun som till största delen inte utgörs av bostäder. Införandet av vattenmätare görs efter beslut i kommunstyrelsen i Båstad i juni.

För berörda fastighetsägare kommer vattenförbrukningen att mätas i dessa fastigheter och ligga till grund för VA-debiteringen. Beroende på förbrukning, tomtyta med mera kan detta innebära både en högre och en lägre total VA-kostnad än tidigare. VA-taxan för 2015 beslutas av kommunfullmäktige senare i år.

Båstads kommun är en av få kommuner i Sverige som enbart har en fast taxa för vatten och avlopp och inte mäter vattenförbrukningen. För att få en rättvis kostnadsfördelning baseras VA-taxan istället på bland annat tomtstorlek och boyta. Bostadsfastigheter kommer även fortsättningsvis att inte ha någon vattenmätare.

Berörda fastighetsägare kommer att få information inom kort.

Frågor gällande själva vattenmätaren och uppsättningen hänvisas till Mätarservice på NSVA,
tel 010-490 98 90 vardagar kl 7-12.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se