Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Nu börjar NSVA sätta upp vattenmätare hos företag i Båstads kommun

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2014 13:50 CEST

Med början denna veckan och tre veckor framåt kommer NSVA att installera vattenmätare i samtliga fastigheter i Båstads kommun som till största delen inte utgörs av bostäder, totalt cirka 150 fastigheter. Införandet av vattenmätare görs efter beslut i kommunstyrelsen i Båstad i juni.

För berörda fastighetsägare kommer vattenförbrukningen att mätas i dessa fastigheter och ligga till grund för VA-debiteringen. Beroende på förbrukning, tomtyta med mera kan detta innebära både en högre och en lägre total VA-kostnad än tidigare. VA-taxan för 2015 beslutas av kommunfullmäktige senare i år.

Båstads kommun är en av få kommuner i Sverige som enbart har en fast taxa för vatten och avlopp och inte mäter vattenförbrukningen. För att få en rättvis kostnadsfördelning baseras VA-taxan istället på bland annat tomtstorlek och boyta. Bostadsfastigheter kommer även fortsättningsvis att inte ha någon vattenmätare.

Berörda fastighetsägare har fått särskild information om detta. 

Frågor gällande själva vattenmätaren och uppsättningen hänvisas till Mätarservice på NSVA,
tel 010-490 98 90 vardagar kl 7-12.


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se