Gå direkt till innehåll
Rännstensbrunnarna i gatan är endast till för att samla upp regnvatten för att undvika översvämningar på gator och i fastigheter. Foto: NSVA
Rännstensbrunnarna i gatan är endast till för att samla upp regnvatten för att undvika översvämningar på gator och i fastigheter. Foto: NSVA

Pressmeddelande -

Normal funktion på dagvattensystemet från Ättekullaområdet i Helsingborg

Det är normal funktion på dagvattensystemet som samlar upp allt regnvatten från Ättekullaområdet i södra Helsingborg. Det kan NSVA konstatera efter att ha undersökt och kartlagt systemet. Vad som orsakat döda fiskar och får, som det har rapporterats om i media den senaste veckan, finns det ännu ingen förklaring på.

Det var onsdagen den 31 juli som NSVA blev kontaktade av räddningstjänsten om ett misstänkt utsläpp till Råån. Eftersom fiskar och får har dött har ett bredspektrum av prover tagits och skickats till analys.
– Det är fortfarande semestertider och godkända laboratorium har långa handläggningstider på upp emot tio arbetsdagar. Vi undersöker hur vi kan få provresultaten snabbare. Provresultaten ska visa om det finns samband mellan dagvattnet och de döda djuren, samt förhoppningsvis en fingervisning om hur och var det i så fall kommit in i dagvattensystemet, säger Sven-Inge Granlund, avdelningschef Rörnät på NSVA.

Rännstensbrunnarna i gatan är endast till för att samla upp regnvatten för att undvika översvämningar på gator och i fastigheter. Det finns en allmän missuppfattning om att vatten som rinner ner i en gatubrunnen renas i ett reningsverk. Det gör det inte, utan släpps till närliggande vattendrag. Inom Helsingborgs stad finns det dagvattendammar i anslutning till varje industriområde eftersom industriområde oftast klassas som högre risk för utsläpp, exempelvis genom att en lastbil läckt bränsle, eller tappade kemiska produkter som rinner på marken.

Nuvarande dagvattensystem på Ättekulla renoverades 1995 och då anlades även en damm som fångar upp petroleumprodukter. Oljor och bensin blandar sig inte med vatten utan flyter ovanpå vattenytan och samlas upp med hjälp av flänsar. Därefter släpps vattnet vidare till en dagvattendamm för utjämning och sedimentering för att slutligen nå Råån.

– Vi kan bara avvakta tills vi har provsvaren. Ser du något misstänkt utsläpp till vatten ska du kontakta NSVA så undersöker vi saken vidare, säger Sven-Inge Granlund.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Presskontakt

Sven-Inge Granlund

Sven-Inge Granlund

Avdelningschef Rörnät Rörnät 010-490 97 01

Relaterade nyheter

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg