Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Skötseln av dagvattendammar förbättras för att säkra vattenkvaliteten i vattendrag

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 13:51 CEST

Skötselplanerna av dagvattensystemet på Långeberga kommer att ses över för att förhindra att dagvattnet påverkar natur och djurliv i Råån.

I somras hittades döda fiskar i Råån. Orsaken var troligen höga halter av ammonium som bildats i samband med att en dagvattendamm rensades. För att förhindra att liknande händelser sker igen, ska NSVA uppdatera skötseln av dagvattendammarna.

Vid provtagning i dagvattendammarna påträffades inga miljögifter men höga halter av ammonium som är giftigt för vattenlevande organismer.

Höga ammoniumhalter bildas bland annat när organiskt material som till exempel löv och andra växtdelar bryts ned och syrebrist råder. Vid långvarig varm väderlek stiger temperaturen även i vattnet. En högre vattentemperatur påskyndar nedbrytningen och sänker mängden syre i vattnet. Nedbrytningen av organiskt material förbrukar syre och kan leda till syrebrist. Vid syrebrist kan höga halter av ammonium byggas upp. En rensning rör upp organiskt material i vattenmassan och förvärrar en redan ansträngd situation.

- Vår teori är att det var höga halter av ammonium som ledde till fiskdöden i Råån. Vid tillfället var vädret varmt och en av dammarna höll på att rensas vilket bidrog till att ammonium spreds till Råån. Samtidigt var det var lite vatten i Råån, vilket gjorde att vattnet från dammarna utgjorde en stor del av vattnet i ån, säger Sven-Inge Granlund, rörnätschef, NSVA.

För att undvika att liknande händelser sker igen, både i dessa och andra dammar, ska skötselplanerna för dagvattendammarna ses över och förbättras. Arbetet kommer att utföras av NSVA i samarbete med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa dammar har olika funktioner beroende på vad dagvattnet innehåller och skötselplanerna måste anpassas efter det.

Det finns flera åtgärder som kan vara aktuella, till exempel hur ofta och när rensning ska ske, hur provtagning ska göras samt att se över karpbeståndet. Karp äter både vegetation och andra arter, vilket leder till att andra arter utrotas och att den reningseffekt som växterna har minskar.

- Vi kommer i samråd med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen att se över skötselplanerna av dagvattendammarna och besluta om vilka åtgärder som behöver tas för att förhindra att dagvattnet påverkar natur och djurliv. Vi är alla måna om våra vattendrag och angelägna om att det här aldrig upprepas igen, säger Sven-Inge Granlund.

Vid samma tillfälle som fiskdöden skedde påträffades även två döda får som betat vid Råån. Det finns ingen tydlig koppling till ammoniumutsläppet. Det finns därför ingen teori om varför fåren dog.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.