Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Välj biltvätten istället!

Video   •   Apr 19, 2018 12:51 CEST

 
Om du fultvättar bilen hemma på gatan rinner smutsvattnet med miljöfarliga tungmetaller och gifter ner i dagvattenbrunnarna och rakt ut i närmsta vattendrag som bäckar, sjöar, åar och hav. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk. Tack för att du tvättar bilen på en biltvätt och bidrar till en bättre miljö!
Licens Creative Commons erkännande (?)
Videolängd 0:30