Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Återvunna pellets i fältförsök i nordvästra Skåne.

Är återvunna pellets från matavfall och toalettvatten framtidens melodi?

Är återvunna pellets från matavfall och toalettvatten framtidens melodi? Tre års fältförsök i Skåne summeras för att försöka svara på frågan. Vid seminariet presenteras resultat för avkastning vid fältförsöken både på lantbruk vid Helsingborg och från Lönnstorps forskningsstation vid SLU Alnarp. Därpå diskuterar vår kunniga panel hur lokal återvinning av näringsämnen kan skalas upp i framtiden.

Fiberkabel som används i läcksökningsprojektet. Bild: Fluves

605 000 kronor till NSVA för projekt som säkrar dricksvattnet för framtiden

Till hösten startar NSVA tre projekt som beviljats stöd för bättre vattenhushållning av Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. Projekten handlar om att testa ny teknik med fiberkabel för läcksökning och att upprätta dricksvattenmodeller som stöd för en långsiktig planering och minskade avbrott i vattenförsörjningen. Projekttiden pågår till hösten 2023.
– Att hitta nya metoder för läcksö

Visa mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Box 2022
250 02 Helsingborg