Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Fiberkabel som används i läcksökningsprojektet. Bild: Fluves

605 000 kronor till NSVA för projekt som säkrar dricksvattnet för framtiden

Till hösten startar NSVA tre projekt som beviljats stöd för bättre vattenhushållning av Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. Projekten handlar om att testa ny teknik med fiberkabel för läcksökning och att upprätta dricksvattenmodeller som stöd för en långsiktig planering och minskade avbrott i vattenförsörjningen. Projekttiden pågår till hösten 2023.
– Att hitta nya metoder för läcksö

Renspolning av vattenledningsnätet i nordvästra Bjuv och Gunnarstorp

Renspolning av vattenledningsnätet i nordvästra Bjuv och Gunnarstorp

​Pollex AB kommer under oktober 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Bjuv och Gunnarstorp på uppdrag av NSVA. Spolningen kommer att göras med luft och vatten, vilket har en bättre effekt än traditionell spolning. Syftet med spolningen är att säkerställa god vattenkvalitet, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Visa mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Box 2022
250 02 Helsingborg