Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

NSVA förstärker vatten- och avloppskapaciteten i Allerum/Hjälmshult

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2013 08:45 CEST

Med början denna veckan utför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, vatten- och avloppsarbeten i Allerum och Hjälmshult i norra Helsingborg. För att förbättra kapacitet och vattentryck ansluts en ny dricksvattenledning till befintliga ledningar. Samtidigt byggs en ny pumpstation som ska ta hand om Allerums spillvatten. 

- Vattentrycket kommer att bli betydligt bättre i Allerum och Hjälmshult med den nya vattenledningen som kopplas ihop med den befintliga ledningen i korsningen Jonstorpsvägen-Tornhultsvägen, säger Faik Rrecaj, VA-ingenjör på NSVA. 

- Den nya pumpstationen kommer att ta hand om spillvattnet från Allerum, vilket är cirka 40 procent av den totala mängden spillvatten från Allerum/Hjälmshult. Idag leds spillvattnet hela vägen genom Hjälmshult till Dompängs pumpstation. Från pumpstationerna leds sedan vattnet vidare till Öresundsverket i Helsingborg, där spillvattnet renas, fortsätter Faik Rrecaj.

I samband med ledningsarbetet i Allerum görs också en utbyggnad av ledningsnät för spill- och dricksvatten längs Brödavägen, en ny spillvattentryckledning samt ny bräddledning.

PEAB är entreprenör för arbetet som beräknas vara klart i slutet av sommaren.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se